Projekter

Bankdata A/S

Bankdata ejes af 11 danske pengeinstitutter og er en af de største finans-it virksomheder i Danmark.

Arbejde for Bankdata A/S: Programledelse


Ny Boligproces
(01-2017 til 09-2018)

Levering af en erstatning for Xportalen fra Totalkredit med en egenudviklet løsning.

Pandora A/S

Pandora A/S er et dansk internationalt børsnoteret smykkefirma.

Arbejde for Pandora A/S: Software Factory Lead


OCP - One Common Platform
(07-2016 til 12-2016)

Ansvarlig for at aftale, følge op på og at levere udviklet AX 2012 software fra offshore Software Factory til programmets tre primære forretningsspor.

Dansk Supermarked

Føtex, Bilka og Netto.

Arbejde for Dansk Supermarked: Projektledelse.


Wupti Migration
(08-2015 til )

Søren var i dette projekt ansvarlig for at få overflyttet Wupti.com til Dansk Supermarkeds infrastruktur, herunder styring af mange eksterne leverandører samt etablering af processer til drift og vedligehold af løsningen. Projektet blev kørt fra Århus.

Danske Bank

En af Nordens største banker.

Arbejde for Danske Bank: Projektledelse


Personal Banking - Digitalisering
(01-2015 til 06-2015)

Søren var i dette projekt ansvarlig for gennemførelse af seks delprojekter, der primært skulle sikre at privatkunder kunne modtage endnu flere forskellige breve digitalt. Herudover at gøre digitale dokumenter tilgængelige på mobile platforme igennem etablering af
en dokumentportal hos e-Boks.

Tryg Forsikring

Danmarks største og Nordens næststørste skadeforsikringsselskab med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige.

Arbejde for Tryg Forsikring: Primært projektleder af projekter af infrastrukturel karakter og altid i spændingsfeltet mellem udvikling og drift.


Transition fra CSC til TCS
(05-2014 til 12-2014)

Projektledelse af 8-10 delprojekter i forbindelse med flytning af Tryg's infrastruktur og drift fra CSC til TCS.

Omlægning af printløsning
(03-2014 til 09-2014)

Omlægning af Trygs printløsning fra 7 forskellige teknologier på main framen til en ny. Et meget kritisk projekt og en forudsætning for at Tryg kunne skifte driftleverandør.

Digitalisering DK
(09-2013 til 03-2014)

Projektleder for et projekt til omlægning printsystemet fra at producere papirpolicer til at danne digitale dokumenter direkte til kundens e-Boks.

Scanningsløsning - Sverige
(05-2013 til 09-2013)

Ansvarlig for at designe og at etablere infrastrukturen til at modtage scannede dokumenter for den svenske forretning, arkivere dem og knytte dem til sagerne i forsikringssystemet. Herunder koordinering med eksterne leverandører.

Digitalisering - Erhverv
(11-2010 til 05-2012)

Et projekt til optimering af processerne i forhold til erhvervssegmentet i Tryg.
Søren fungerede som teknisk arkitekt, der sikrede, at de valgte
løsninger hang sammen med Trygs tekniske strategi.
Herudover styring af 5-6 parallelle udviklingsprojekter i programmet.

Papirløse Processer
(06-2009 til 11-2010)

Søren var med til at binde Trygs systemer sammen på en måde, så mange af de papirtunge forretningsprocesser
kunne foregå elektronisk. Løsningen blev udrullet i hele den primære forretning i Danmark: Skade, Police og Salg.
Søren havde den primære kontakt til CSC for at sikre, at den nødvendige infrastruktur blev beskrevet og sat op.
Styrede alle deployment-aktiviteter i projektet og havde den primære kontakt til scanningsleverandøren.

ISG High Availability
(01-2009 til 09-2009)

Styring af projekt til beredskabssikring af en Microsoft serverplatform, herunder styring af flere udviklingsprojekter.

Infrastruktur til web-løsning
(01-2008 til 07-2008)

Da et projekt havde store udfordringer med svartider og stabilitet blev Søren og hans team fra SOA-projektet i en periode flyttet over til dette projekt for at etablere den krævede infrastruktur (databaser, SOA-miljøer, J2EE-miljøer, sikkerhedsløsning osv). Efter succesfuld
operation kunne holdet genstarte og færdiggøre SOA-projektet.

SOA Infrastruktur
(08-2007 til 12-2008)

Ansvarlig for etablering af infrastruktur til Trygs SOA-platform, herunder udarbejdelse og forankring af processer til udvikling på og forvaltning af platformen.

Server-opgraderingsprojekter
(09-2006 til 07-2007)

Søren styrede i denne periode flere infrastrukturprojekter i Tryg - herunder et par server-opgraderingsprojekter.

Tryg i Sverige - integrationer
(01-2006 til 08-2006)

Styring af projekt til etablering af teknisk infrastruktur til Trygs nye forretning i Sverige, herunder koordinering med 10-12 dataleverandører.

Beredskabssikring
(10-2005 til 12-2005)

Styring af projekt til beredskabssikring af en central integrationsplatform samt en J2EE platform, herunder koordinering med CSC og styring af
test og produktionssætning.

Carlsberg

Et af verdens største bryggerier

Arbejde for Carlsberg: Ledelse af et team, der leverede infrastruktur til et stort SAP-projekt.


Business Standardisation Programme
(06-2012 til 04-2013)

Ledelse af et 12-mands team til etablering af infrastruktur, udviklings-, test- og produktionsmiljøer til et stort SAP-standardiseringsprojekt. Herunder ansvarlig for cut-overplaner, migreringsstrategier osv.

BankInvest

Dansk investeringsforening ejet af ca. 40 danske pengeinstitutter.

Arbejde for BankInvest: Udviklingsansvarlig for en gruppe på 12 udviklere.


Udviklingschef i BankInvest
(08-2000 til 09-2005)

Etablering af standarder og guidelines for .NET-udvikling i windows og
webmiljøer.
Etablering af basisarkitektur på den nye .NET-webplatform.
Udvikling af flere integrationsløsninger til Microsoft CRM.
Udvikling af webservicebaseret system til ekstern indberetning af
handelsordrer.
Udvikling af flere systemer til driftovervågning og kontrol.
Ansvarlig for kommunikation imellem udvikling og drift.
Dokumentation af applikationsportefølje, etablering af applikationsarkitektur, standarder for systemudvikling, dokumentation, idriftsættelse og overvågning.
Ansvarlig for indførelse af RUP-baseret udviklingsmetode.
Ansvarlig for flytning af alle it-installationer fra Toldbodgade til Sundkrogsgade.
Udarbejdelse af strategier, forretningssparring, coaching, prioritering og dialog.

UNP Data (Egmont)

Selskab, der leverede IT til Egmonts bogklubber.

Arbejde for UNP Data (Egmont): IT arkitekt


Egmont - Bogklubsystem
(08-1999 til 07-2000)

Projektleder på udarbejdelse af materiale i forbindelse med udvikling af et nyt bogklubsystem.
Teknisk bistand til ledelse, brugere etc.
Opfølgning på leverancer fra softwareleverandør.

Gudme Raaschou

Dansk børsmæglerselskab.

Arbejde for Gudme Raaschou: Systemadministrator og udvikler.


Udvikler og projektleder
(10-1993 til 07-1999)

Vedligeholdelse og videreudbygning af et elektronisk aktiehandelssystem med kommunikation til Københavns
Fondsbørs.
Indførelse af elektronisk dokumenthåndteringssystem (Lotus Notes).
Etablering af framework for automatiseret installation af arbejdsstationer (OS/2 + NT).
Udvikling af et vidensopsamlingssystem til aktieanalyse.
Omlægning af alle systemer fra OS/2 til Windows NT.
Systemmæssig sammenlægning af LB Kiel og Gudme Raashou (netværk, systemer, automatiseret installation etc.).

J.Lauritzen A/S

Dansk rederi, der på dette tidspunkt opererede både offshore, tank, bulk og reefer fartøjer.

Arbejde for J.Lauritzen A/S: Systemudvikler, arkitekt, underviser m.v. Både på mainframe og på decentrale systemer.


Systemudvikler
(06-1987 til 10-1993)

Udvikling af et mainframebaseret hyreafregningssystem til søfolk i Lauritzen.
Tilbudssystem til Lauritzens Offshore-afdeling.
Administrative systemer til skibe – PC/Mainframe. Udvikling af applikationer til lokal opsamling af data på skibene, kommunikation via satellit til hovedkontoret, bearbejdning af data på mainframe, returnering af data til skibene.
System til håndtering af containerlast til Grønlandfarten (Royal Arctic Line).
Udvikling af standardiseret udviklingsmiljø til udviklerne, videreudbygning af automatiseret dokumentationssystem.