Profil

CSide Solutions er stiftet af Søren Kjær Rømer den 1. juli 2005.

Søren er en selvstændig og meget engageret projektleder og arkitekt, der har beskæftiget sig både med softwareudviklingsprojekter og infrastrukturprojekter.

Igennem sine jobs som udvikler, systemadministrator, underviser, it-arkitekt, udviklingschef, it-chef og projektleder har han opnået en stor faglig bredde samtidig med en stor forretningsmæssig og menneskelig indsigt, og han har derfor en god basis for at kommunikere med alle parter i og udenfor en it-afdeling.

Har du en succesfuld virksomhed, og er du afhængig af jeres egenudviklede software, men er tingene gået lidt stærkt og er dokumentationen måske ikke helt på plads? Måske har din bedste udvikler lige sagt op, og du er i tvivl om, hvordan det hele fungerer?

CSide Solutions hjælper gerne med at dokumentere den eksisterende it-løsning, analysere det fremtidige behov og lægge en holdbar teknisk strategi for fremtiden så IT'en lever op til din virksomheds ambitioner.

Certificeringer


I januar 2014 blev Søren "TOGAF 9 certified". TOGAF er en meget anerkendt arkitekturmetode.

The Open Group siger bl.a.:

TOGAF® is the de facto global standard for Enterprise Architecture. The Open Group Architecture Forum, comprised of more than 200 enterprises, develops and maintains the TOGAF standard and publishes successive versions at regular intervals.

The TOGAF framework enables organizations to effectively address critical business needs by:

  • Ensuring that everyone speaks the same language
  • Avoiding lock-in to proprietary solutions by standardizing on open methods for Enterprise Architecture
  • Saving time and money, and utilize resources more effectively
  • Achieving demonstrable ROI

Læs mere om TOGAF her »


I marts 2008 blev Søren certificeret i "PRINCE 2 Foundation". PRINCE2 er en meget benyttet projektstyringsmetode.

På deres hjemmeside kan man bl.a. læse følgende:

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments) is a structured project management method based on experience drawn from thousands of projects and from the contributions of countless project sponsors, Project Managers, project teams, academics, trainers and consultants.

PRINCE2 isolates the management aspects of project work from the specialist contributions, such as design and construction. The specialist aspects of the project can be easily integrated with the PRINCE2 method and, when used alongside PRINCE2, provide a secure overall framework for the project work.

Because PRINCE2 is generic and based on proven principles, organizations adopting the method can substantially improve their organizational capability and maturity across various areas such as business change, construction, IT, mergers and acquisitions, research and product development.

Læs mere om PRINCE2 her »


I juni 2009 blev Søren certificeret i "CMMI Version 1.2". CMMI betyder Capability Maturity Model Integration.

CMMI Institute skriver bl.a.:

To thrive in a competitive global marketplace, organizations and individuals need to execute. But if you don’t understand your capability, how can you know how you are executing? That’s the value of CMMI. Used historically in software and systems engineering, CMMI offers guidance for diagnosing problems and accelerating performance across all areas of an organization.

Læs mere om CMMI her »


I 2008 blev Søren certificeret IT arkitekt. Certificeringen giver et fælles sprog, når man skal diskutere løsninger i virksomhederne.


I maj 2015 blev Søren certificeret i Prosci Change Management Program - at lede forandringsprojekter.

Prosci skriver bl.a.:

Change management is the discipline that guides how we prepare, equip and support individuals to successfully adopt change in order to drive organizational success and outcomes. While all changes are unique and all individuals are unique, decades of research shows there are actions we can take to influence people in their individual transitions. Change management provides a structured approach for supporting the individuals in your organization to move from their own current states to their own future states.

Læs mere om Change Management her »


I 2005 blev Søren "Microsoft Certified Solution Developer" efter at have taget end del eksaminer i bl.a. SQL Server, Windows- og web-udvikling.

MCSD-uddannelsen er senere blevet opdelt i flere typer, men i 2005 var MCSD at regne som flagskibet inden for Microsoftudvikling og sikrede, at man havede kendskab til alle teknologier i Microsoft universet.


I august 2018 blev Søren certificeret i Leading Safe (4.5). Certificeringen giver et godt indblik i styring af agile programmer.